Home / Opinie / Respect voor kracht en macht

Opinie artikel

Respect voor kracht en macht


Luuk Middelaar begint zijn column in het NRC van 2 juni met de kop “Nederland doet mee aan krachtmeting VS-China”. Dat gaat te gemakkelijk voorbij aan wat er werkelijk speelt tussen de Chinese en Westerse visies en culturen. Ik denk dat de kop “Nederland investeert in de relatie met China” de lading beter dekt.

Middelaar wijdt zijn column aan de vraag waarom ons fregat Zr. Ms. Evertsen deel uitmaakt van een vlootverband rond het Britse vliegdekschip HMS Queen Elizabeth. Terecht constateert hij daarbij dat onze Minister van Defensie om de hete brij heen draait. Het sturen van oorlogsschepen gaf al voor de tijd van Michiel de Ruijter een signaal aan de omgeving en in dit geval, kijkend naar de gekozen vaarroute,  aan China in het bijzonder. Toch heeft zij ervoor gekozen de informatie aan de kamer te beperken tot woorden als ‘oefenen’ en de ‘indo-pacifische relatie’ aanhalen.

Niemand ontgaat inmiddels de uitbreiding van de Chinese invloed in de wereld. Dat gaat langzaam maar onverbiddelijk en soms meedogenloos. Niet gehinderd door mensenrechten, controle van vrije media, controle door het volk, een onafhankelijk rechtssysteem of respect voor internationale verdragen en afspraken. De situaties rondom Hong Kong en de Oeigoeren fungeren daarbij als actuele voorbeelden.

De ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee laten hetzelfde zien. Daar heeft de westerse wereld laten gebeuren dat China kunstmatig eilandjes heeft gecreëerd in internationale wateren, waarop militaire bases zijn aangelegd. Vanuit deze bases worden landen als Vietnam, Maleisië, Filippijnen, Indonesië en Japan lastiggevallen bij het gebruik van de eigen territoriale rechten. Maar ook het gebruik van deze vrije wateren komt hiermee in het geding.  Daarbij moeten we niet vergeten dat onze belangrijkste handelsroutes met Japan, Korea, Taiwan en China zelf, door diezelfde wateren lopen.

Wij als Nederlanders, met millennia aan ervaring op de wereldzeeën, zouden vanuit onze historie moeten snappen hoe belangrijk het is om enige orde en stabiliteit op de internationale wateren te hebben. Het was de Nederlander Hugo de Groot die in 1609 met ‘Mare Liberum’ de basis voor die orde heeft gelegd. Het is dan ook van groot belang dat wij laten zien dat we waarde hechten aan de internationale afspraken. Maar vooral ook dat we niet wegkijken als landen in de verleiding komen die orde en stabiliteit te verstoren.

De Engelsen, die als een van de weinigen aan onze kennis en ervaring op de wereldzeeën kunnen tippen, snappen het belang van orde en stabiliteit op de wereldzeeën. Zij hechten dan ook terecht waarde aan Nederlandse deelname van dit vlootverband. Zij snappen dat de enige signalen waarvoor China gevoelig blijkt te zijn, op kracht en macht gebaseerde signalen zijn. Een streep zetten en, als China daaroverheen dreigt te komen, duidelijk laten weten dat dit niet getolereerd wordt.

Juist daarom is zo belangrijk om niet alleen door de Zuid-Chinese zee te varen, maar ook door de ‘Straat van Taiwan’. Dat is net als ‘Het Kanaal’ een vrij stuk zee voor alle naties. We moeten dat gewoon doen, niet bang zijn! Het zit niet in aard van China om respect te hebben voor landen die bang zijn voor de relatie; Het gaat om het ouderwetse ‘respect’ voor zelfverzekerdheid gepaard met kracht en macht. Die taal snappen ze en daarmee investeren we in een werkbare relatie.

Jan van Gulik

 

Voorzitter Stichting Pugno Pro Patria in Mare

 

 

Meer opinie artikelen