Home / Opinie / Onderofficieren en bedrijfsleven praten over leiderschap

Opinie artikel

Onderofficieren en bedrijfsleven praten over leiderschap


Stichting Pugno Pro Patria (P3M) zet zich in voor een continue dialoog tussen de Koninklijke Marine en de Nederlandse samenleving. Dit keer was het, na een succesvolle Johan de Witt Conferentie eerder dit jaar, de beurt aan onderofficieren van de marine om met een brede afvaardiging uit het bedrijfsleven bij elkaar te komen.

Zijn we op de goede weg?
Walter Kers is een van de bestuursleden van Stichting P3M en mede-initiatiefnemer van dit diner. In overleg met adjudant Jack Gouda, Chef der Equipage van het Commando Zeestrijdkrachten, is daarbij gekozen voor een dialoog over het thema leiderschap. “Voor het personeel is dit thema een belangrijk onderdeel bij het ‘boeien en binden’.” De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat leiderschap continue aandacht verdient. De huidige manier van leidinggeven bepaalt daarbij wat jonge mensen trekt. “Zijn we op de goede weg? Of moet naar een andere manier van leidinggeven kijken?”

Netwerk belangrijk
Uit het netwerk van oud marine-onderofficieren, en anderen die de marine een warm hart toedragen, werden een aantal relaties uitgenodigd, die met hun positie, kennis en ervaring een waardevolle bijdrage konden leveren aan een gesprek over leiderschap. Het opbouwen van een netwerk is een belangrijke extra doelstelling voor deze avond. “Onze onderofficieren zijn vaak slecht in staat om een goed netwerk buiten de marine op te bouwen”; voegt Kers eraan toe. Dat netwerk is straks keihard nodig om na de marine-carrière aan het werk te komen. Nu zie je vaak dat zeer ervaren onderofficieren, vol met kennis en ervaring, na de marine terechtkomen op de buurtbus. “Dit terwijl ze met het juiste netwerk in het bedrijfsleven gemakkelijk op een leidinggevende functie terecht kunnen komen.”

Beknot in de vrijheid
Om het thema aan te zwengelen, trapte Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Rob Kramer, de avond af. “Vroeger, toen het nog woei, hadden we nog veel schepen en traditioneel leiderschap.” Toen we begonnen met de bezuinigingen, is een heel ander type leiderschap ontstaan. “Leiderschap werd gedreven door controle, we mochten geen geld uitgeven en moesten vooral ‘in control’ blijven.” Dat betekent niet dat we geen fantastische leiders hadden in dit bedrijf. “We werden wel enorm beknot in de vrijheid om het eigen lot te bepalen en mensen de juiste dingen te laten doen.” Gelukkig is nu meer ruimte gekomen voor groei. “Deze groei vergt weer een heel ander soort leider.” Groei is gericht op ondernemerschap en dat hebben we nu nodig. “Daarbij hoort lef en dat je je kwetsbaar moet kunnen en willen opstellen. Daarbij hoort ook dat je soms fouten maakt.”

Boven de groep plaatsen
Jack Gouda gaf voor het diner een korte toelichting op de huidige visie op leiderschap bij onderofficieren. Al in 2014 zag hij met zijn adviesraad onderofficieren dat het huidige opleidingsniveau, niet meer aansloot bij de huidige leiderschapsstijlen binnen de marine. Samen met mensen van de werkvloer werd daarop ingestoken op een nieuwe manier van opleiden, met doorlopende leerlijnen voor ieder niveau. “Geen herhaling van zetten, maar een duidelijk opbouw van de opleiding, met een visie op de toekomst.” Daarbij is ruimte om de jonge militair binnen zes maanden een goede basis te geven, voor een leidinggevende functie binnen de marine. “We geven ze daarbij ook iets mee, om als het moeilijk wordt zichzelf boven de groep te plaatsen. Ook die complexe boodschappen moeten ze als leider kunnen overbrengen.”

Kweckpot niet nodig
Na deze inleiding werd het gesprek aan tafel voortgezet. Iedere tafel werd voorzien van een zogenaamde ‘kweckpot’, met daarin thema’s om te bespreken, mocht het gesprek aan tafel doodvallen. Die ‘kweckpot’ bleek echter niet nodig te zijn, want de gesprekken over leiderschap zowel binnen als buiten de marine vulden de avond tot ver na de geplande eindtijd van het diner. Dat maakt dat dit netwerkdiner voor onderofficieren tot een groot succes kan worden bestempeld. Dit initiatief voor onderofficieren was dan ook zeker geen eendagsvlieg.

Stichting P3M wil zich ook in het komende jaar blijven inzetten voor de uitbreiding van het netwerk van onderofficieren. Daarnaast zal het activiteiten blijven initiëren, om de dialoog over de marine in de samenleving te blijven voortzetten.

 

Meer opinie artikelen