Home / Opinie / De jeugd bepaalt de koers

Opinie artikel

De jeugd bepaalt de koers


Verslag Johan de Witt Conferentie 2018
In 2018 werd de Johan de Witt conferentie voor de negende keer gehouden in ‘Hal 4 aan de Maas’ te Rotterdam. De insteek was daarbij anders dan voorgaande jaren. Daar waar voorheen diepgravende geopolitieke en militaire onderwerpen werden uitgediept, was het dit keer de jeugd die de toekomst van de Koninklijke Marine mocht bepalen.

De opzet
Een team van enthousiaste millenials, afkomstig uit politieke belangenverenigingen, bedrijfsleven en de marine zelf kregen de vrijheid om ieder hun marine van de toekomst te presenteren. In de zaal waren zo’n 300 bezoekers aanwezig, die interactief in de discussie werden betrokken. Een panel van deskundigen, waaronder Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers Knol, Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, voormalig Fox-IT Topman Ronald Prins en vice-admiraal Rob Kramer diende de jongeren van repliek, onder leiding van futurist en moderator Richard van Hooijdonk. Na een inspirerende inleiding van deze moderator, liepen de millenials de conferentie op drie deelthema’s aan.

The millenial navy
De eerste groep ging vooral in op de manier waarop een hiërarchische organisatie als de Koninklijke Marine om zou kunnen gaan met uitzonderlijke talenten en jonge leiders. In plaats van een op maat gemaakte carrière, worden jonge officieren en onderofficieren nu vaak door een vast loopbaanpatroon ‘geperst’, terwijl ze eigenlijk zouden kunnen excelleren op specifieke deelthema’s. Door deze vaste loopbaanpatronen is het nu niet goed mogelijk om de dertigers de kans te geven, om hun unieke talenten in te zetten ten behoeve van de Koninklijke Marine. Hierdoor loopt de marine nu de kans mis, om jongeren de ideale marine van de toekomst te laten ontwikkelen, aldus dit eerste team.

Innovating the future
Deze groep heeft de marine op gebied van innovatie en technisch vermogen opnieuw ingericht langs de lijnen van een aantal capability drivers voor de koninklijke marine. De marine van de toekomst moet met minimale bemensing en maximale toepassing van techniek, de zeeoorlogen van de toekomst tegemoet gaan. Daarbij moet ruimte zijn voor innovatieve kartrekkers en effectieve en up to date wapen en navigatiesystemen. Met behulp van krachtige video’s en een online-stemsyteem wist deze groep de zaal te stimuleren en betrekken bij haar innovatieve ideeën.

In the heart of society
De afsluitende groep wist een verhaal neer te zetten, waarbij voorbeelden werden toegelicht om jongeren op een geheel andere wijze bij de krijgsmacht te betrekken. Daarbij wordt handig gebruik gemaakt van de game-cultuur en de associatie met sport. Door de krijgsmacht op andere wijze te laten participeren in maatschappelijke jongerenevents, komt op andere manier koppeling met de maatschappij van vandaag en morgen tot stand. Geen gesloten marine kampioenschappen meer op sportgebied, maar juist die buitenwereld uitnodigen om aan je evenement mee te doen. Op een creatieve manier verbinding zoeken met de samenleving dus, met gebruik van eigentijdse trends en middelen.

Paneldiscussie
De millenials hadden met hun inleidingen voldoende munitie geleverd voor een levendig debat met het panel. Daarbij was veel ruimte voor interactie met de zaal en veel scherpte in de discussie tussen politiek en de Commandant Zeemacht. Deze laatste gaf aan dat hij een aantal van de ideeën dusdanig inspirerend vond, om ze mee terug te nemen naar Den Helder. Daar is inmiddels contact gelegd met de projectleider innovatie, die met de jongeren door gaat praten over het thema ‘Innovating the future’.

Afsluitende receptie
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de conferentie afgesloten met een netwerkbijeenkomst in ‘Hal 4 aan de Maas’. Hier was voldoende ruimte voor deelnemers, millenials en de aanwezige panelleden om terug te kijken op een geslaagde negende Johan de Witt Conferentie. Vice-admiraal Rob Kramer zal tijdens een exclusieve lunch nog verder van gedachten wisselen met de jongeren, om meer in diepte in klein gezelschap op de onderwerpen in te gaan. Daarmee gaan de ideeën van de jongeren niet verloren, maar vinden ze ook daadwerkelijk weerklank binnen onze Koninklijke Marine.

Meer opinie artikelen