Home / Opinie / Innovatief diner slaat brug naar bedrijfsleven

Opinie artikel

Innovatief diner slaat brug naar bedrijfsleven


Innovatief diner slaat brug naar bedrijfsleven

Een aantal jaar geleden vierde de Koninklijke Marine haar jubileum onder de slogan ‘De Koninklijke Marine, 525 jaar innovatief’. Maar hoe innovatief is onze marine nog? Maken we voldoende gebruik van de innovatieve ideeën die leven bij bemanning en bedrijfsleven?

In vrijwel iedere haven waar de marine komt, staat het achterdek open om gasten te ontvangen. Meestal is het de marine daarbij zelf die haar boodschap overdraagt aan de gasten. Op initiatief van Stichting P3M werd tijdens het bezoek van Zr.Ms. Rotterdam, aan de gelijknamige havenstad, deze rol omgedraaid. In de hangaar verzamelde vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven vertelden de aanwezige marinemensen, hoe zij vinden dat de organisatie het beste met haar tijd mee kan gaan.

Daags voor dit zogenaamde innovatiediner heeft het schip meegedaan aan een grote civiel-militaire counter-terreur oefening. Vanuit deze setting worden de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven traditioneel ontvangen aan boord van het marineschip. Allen hebben een kleine link in het verleden met de marine, enerzijds als oud dienstplichtig militair, anderzijds omdat ze de dienst hebben verlaten. De herkomst van de gasten was zeer divers, van grote multinationals tot kleine innovatieve bedrijven.

Commandant Zeestrijdkrachten, Rob Verkerk, trapte het diner af: “Deze marine is 528 jaar innovatief. We zijn weliswaar vernieuwend, maar hebben vaak ook een nieuwe impuls nodig. Sinds het afschaffen van de dienstplicht zien we dat de kruisbestuiving tussen jonge innovatieve mensen en de marine is vervaagd. Dienstplichtigen liepen vroeger twee jaar in onze organisatie rond en hielden ons scherp. We moeten nu andere manieren vinden om onszelf scherp te houden. Ik hoor daarom graag wat jullie ervaringen zijn.”

Een van de gasten vraagt aan Verkerk wat hij als ‘Stip aan de horizon’ ziet voor zijn organisatie. Daar hoeft de generaal niet zo lang over na te denken: “Twee keer zoveel gevechtskracht, voor de zelfde prijs!” Met die gedachte werden de gasten tijdens het diner aan het werk gezet om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe scheppen we een klimaat of voorwaarden waarin kansrijke ideeën tot wasdom komen.’ Dit uiteraard onder het genot van de traditionele blauwe hap.

Wat opvalt in de discussies is dat weinigen begrip hebben voor de versnipperde verhoudingen binnen de defensieorganisatie, waardoor weinig ruimte is voor innovatie vanuit het eigen personeel. “We gaan tegenwoordig eerst naar de tekentafel en laten ons daarbij begeleiden door dure adviseurs. Dit terwijl de beste ideeën vaak op de werkvloer leven, bij de mensen die het werk in de praktijk doen. Ga daarom meer naar de werkvloer en luister wat daar leeft. Beloon die innovatieve ideeën, door ze in de praktijk ten uitvoer te brengen.”

Uiteraard bieden de ondernemers ook aan om voor de marine te innoveren. “Laat de ondernemers innovatieve ideeën bedenken en stimuleer kleine bedrijven om hun producten te ontwikkelen. Door als marine zo’n innovatief product te kopen, beloon je dit innovatief gedrag. Wanneer je een kleine club binnen de marine opzet, die dit soort  innovatieve bedrijven aanspoort, kun je ook gebruik maken van de beste ideeën die daar leven. Dit bespaart kosten voor de marine en stimuleert een gezonde innovatieve instelling van die bedrijven.”

Vanaf een andere tafel klinkt de roep om weer korte termijn contracten bij de marine in te voeren. “Net als tijdens de dienstplicht moet je weer jonge innovatieve mensen stimuleren, om door je organisatie te lopen. Met de combinatie van spanning en innovatieve techniek heb je een goede mix in handen om een aantrekkelijke werkervaring te bieden.” Het blijft echter niet bij de korte ervaringscontracten alleen. “Je moet je de werknemers daarnaast meer tijd geven voor innovatie en nieuwe initiatieven in de spotlights zetten. Daarmee worden ook anderen aangezet tot innovatief gedrag. Maak daarbij gebruik van publiek private financiering, zodat de zogenaamde gouden driehoek optimaal tot zijn recht komt.”

De rest van de avond komen verschillende bruikbare ideeën voorbij. Er wordt een vurig pleidooi gehouden om het personeel minder aan banden te leggen, wanneer het gaat om innovatie. “Als je de trossen los gooit, is de commandant ‘mission command’ vrij om te doen wat hij wil. Zolang hij zijn taken maar naar behoren uitvoert. Op het moment dat die trossen weer vast gaan, wordt al die creativiteit weer in de kiem gesmoord. Het is tijd dat we daar wat verandering in brengen”.

Na een geslaagde avond vertrok Generaal Verkerk weer met een hoofd vol nieuwe gedachten terug naar huis: “Misschien moet ik in het vervolg wat minder zelf aan het woord zijn en meer naar anderen binnen en buiten mijn organisatie en luisteren. Dit soort initiatieven bevalt mij prima!”

 

Meer opinie artikelen