Home / Opinie / Commandant marine: NAVO in wapenwedloop met Rusland, en NAVO staat achter

Opinie artikel

Commandant marine: NAVO in wapenwedloop met Rusland, en NAVO staat achter


Rusland kan de toegang tot NAVO-troepen in o.a. de Oostzee sterk hinderen, doordat het Westen de technologische voorsprong op Rusland verliest. Dat zei LGENMARNS Verkerk vandaag tijdens zijn openingstoespraak van de MAST-conferentie in Amsterdam. NAVO-eenheden, waaronder die van de Koninklijke Marine zijn steeds kwetsbaarder voor moderne Russische wapensystemen.

Voor het eerst noemt de commandant van de Nederlandse zeestrijdkrachten Rusland als een opponent. “We zijn terug in een wapenwedloop, maar we staan op serieuze achterstand.”

In de afgelopen vrijdag verschenen juni-editie van de Alle Hens, het maandblad van de marine, beschreef Verkerk zijn zorgen omtrent de Russische strategieën gekoppeld aan de Nederlandse kwetsbaarheid voor het eerst in het openbaar. Vanochtend tijdens de opening van de conferentie en tentoonstelling MAST in de RAI in Amsterdam, ging Verkerk door op deze zorgen. Het leverde een even opvallende toespraak op.

Lees verder op marineschepen.nl: Commandant marine: NAVO in wapenwedloop met Rusland, en NAVO staat achter

Meer opinie artikelen