Home / Opinie / Column: De formule 1 van de Nederlandse scheepsbouw

Opinie artikel

Column: De formule 1 van de Nederlandse scheepsbouw


Half juni 2016 is de zogenaamde DMPA-brief voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast lijkt voortgang in het besluitvormingsproces, rond de vervanging van onze M-fregatten. Hopelijk volgt spoedig daarna de besluitvorming over de vervanging van onze inmiddels gemiddeld dertig jaar oude mijnenjagers. Daarmee staat Nederland aan de vooravond van een aantal grote nieuwbouwprojecten, noodzakelijk voor de vervanging van haar grotendeels verouderde Nederlandse marinevloot.

Natuurlijk zal er een politieke discussie zijn over deze vervangingsprojecten, het betreft immers een hele stevige investering. Het ontwerp, de bouw en later ook het onderhoud van deze schepen is echter ook een grote investering in de innovatiekracht, werkgelegenheid en vitaliteit van de maritieme sector in ons land. Daarbij fungeert de Koninklijke Marine al decennia als ‘Launching Customer’ voor de Nederlandse maritieme industrie. Dit betekent dat eeuwenlange operationele ervaring van onze marine, in nauwe samenwerking met kennisinstituten en de scheepsbouwsector, continue wordt verwerkt in de nieuwste hoogtechnologische scheepsontwerpen.

In het recente verleden hebben we bewezen dat we op deze manier prima in staat zijn om moderne oppervlakteschepen te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Een inventarisatie door het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) heeft daarnaast aangetoond dat ook een groot deel van de engineering en bouw van onderzeeboten door het Nederlandse marinebouwsector kan worden uitgevoerd, mits daarbij goed wordt samengewerkt met een strategische buitenlandse partner. Daarmee is de Nederlandse marinebouwsector straks ook prima in staat om een kwalitatief hoogstaande nieuwe onderzeeboten te ontwerpen, binnen de daarvoor gestelde eisen van het kabinet.

Zoals de formule-1-auto’s worden gebruikt om de nieuwste technologieën te ontwikkelen voor de autosector, geldt de marinebouw als maatgevend voor het innovatief vermogen van de scheepsbouwsector. Daarom is het van belang om de komende tijd de krachten in Nederland te bundelen en de internationale concurrentiepositie van onze gehele maritieme sector een impuls te geven. We doen dit door te investeren in het ontwerp, de bouw en het onderhoud van nieuwe Nederlandse onderzeeboten en oppervlakteschepen. Het marinepersoneel fungeert daarbij als als ‘Max Verstappen’. Met gebruik van hun operationele kennis, kunde en ervaring stimuleren zij ons om de optimale gevechtskracht uit de Nederlandse marineschepen te halen. Dat zijn we verplicht aan onze militairen die, als het er echt om gaat, tot het uiterste moeten gaan om onze maritieme belangen te verdedigen.

Lees meer op marinebouw.nl

 

 

 

Meer opinie artikelen