Home / Activiteiten / Leiderschapsdiner op de Van Ghentkazerne

Activiteit

Leiderschapsdiner op de Van Ghentkazerne

5 november, 2018

Stichting P3M zet zich in voor een continue dialoog tussen de Koninklijke Marine en de Nederlandse samenleving en de vergroting van het wederzijds begrip. Deze keer hebben we in overleg met de Chef der Equipage CZSK, stafadjudant Jack Gouda, gekozen voor een dialoog over het thema leiderschap.


Leiderschap is een belangrijk onderdeel bij het “boeien en binden” van personeel. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat leiderschap continue aandacht verdient. Is de huidige manier van leiding geven de manier wat jonge mensen trekt of moet er naar een andere manier gekeken worden.

Uit ons netwerk van oud marine-onderofficieren en anderen die de Koninklijke marine een warm hart toedragen, hebben we circa 40 relaties uitgenodigd, waarvan wij menen dat zij met hun positie, kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gesprek over leiderschap.

Vice-admiraal Rob Kramer zal het diner openen en zal een update geven over de stand van zaken bij de Koninklijke Marine. Hierna zal de Chef der Equipage Jack Gouda het thema leiderschap vanuit het perspectief van de marine toelichten.

Voor contact met de organisatie, kunt u hier met uw mail terecht

Zie hier een verslag van het leiderschapsdiner

Meer activiteiten