Home / Activiteiten

Activiteiten


Stichting P3M wil met haar bestuur de discussie over nut en noodzaak van de Koninklijke Marine gaande houden. Daartoe sluit zij met enige regelmaat aan bij de evenementen van de Koninklijke Marine, maar zoekt nadrukkelijk ook verbinding met de samenleving door het organiseren van evenementen. Samen met de KIM-alumni-vereniging organiseert P3M een keer per jaar de Johan de Wit lezing. Op onze homepage kunt een een link vinden naar de eerstkomende activiteiten van P3M.

Een verdere greep uit onze activiteiten:

  • netwerkbijeenkomsten en bezoeken aan de Marine
  • brainstormsessies met meedenkers uit alle sectoren
  • publiceren van research van denktanks en essays van academici
  • klankbordsessies met beleidsmakers en de marineleiding
  • platformen bieden voor debat op social media en ‘in real life’mariniers-scheveningen